Klepkooi.

Boeken: Auteur Theo van de Mortel

Voorwoord:

Toen ik in in 1967 begon met het observeren van de in Nederland voorkomende wilde vogels waren er nog grote aantallen het jaarrond aanwezig. De vogels die ik in de boeken beschrijf zijn broedvogels en overwinteraars die in Nederland broeden, de trek en de overwinteraars. Ik  heb ze gevolgd vanaf de jaren 60 van de vorige eeuw. Alles wat in de boeken staat geschreven is de werkeijkheid en er is niets verzonnen. Waarom dezeboeken over de vogels.

Ik ben geboren in Heusden bij Asten aan de rand van de Groote Peel. Het was een kleinschalig boerendorp, omrind door boerenlandheggen en houtwallen, veldbossen, struweelbosjes en moerasachtige broekbossen. Er werd veel graan verbouwd op het boerenland. Volop voer voor veel akkervogels  zoals kwartel, patrijzen, korhoenders, fazanten, zomertortels. De geelgors heeft in mijn jeugd al indruk op mij gemaakt. Bij  Piet Wijnen aan het Sengersbroek waar ik geboren ben stond in de moestuin een voliére met vogeltjes o.a. kanaries, een merel, vinken, sijsjes, groenvinken, putters en schrijvers (geelgorzen). Piet was een vogelvanger. In de hoogstamfruitbomen hingen zelfgemaakte klepkooitjes en op de grond zeven om vogels mee te vangen. Dit stond mij wel aan en zo is het vogelvangen bij mij begonnen. Zo ook de vogelliefhebberij als kooivogels. Ik ben in 1971 met Theodoor Lammers uit Maarheezen vogels gaan ringen voor het vogeltrekstation en in 1973 ook onderzoek gaan doen voor Sovon. Zo heb ik het gedrag van vele vogels goed leren kennen. Waar ze te vinden zijn en hoe zij leven in de natuur van Nederland. Ik heb daar vele mooie herrineringen aan overgehouden en die verwerkt  in deze boeken met veel foto's. Verwerkt heb ik natuurlijk ook hoe het de vogels de afgelopen 50 jaar is vergaan.

Boeken: Auteur Theo van de Mortel.

2: In vogelvlucht 2011.

3: IJsvogels in het dal van de Astense Aa 2017.

4: Spechten de lachende roffelaars van het bos 2017.

5: De laatste hoenders van de Brabantse Peel? 2017.

6: Roofvogels, buizerd, havik, sperwer, wespendief 2017.

7: Roofvogels, arenden, valken, gieren 2017.

8: Uilen van Nederland 2017.

9: Mezen van Nederland 2018.

10: Reigerachtigen van Nederland 2018.

11: Zangertjes en goudhaantjes 2018.

12: Kwikstaarten van Nederland 2018.

13: Klauwieren van Nederland 2018.

14: Kleine lijsterachtige van Nederland 2018.

15: Scharrelvogels vliegende juwelen in Nederland 2018.

16: Haakbek en kruisbekken 2018.

17: Vliegenvangers van Nederland 2018.

18: Sijzen van Nederland 2018.

19: Vinkachtige van Nederland 2018.

20: Lijsterachtige van Nederland 2018.

21: Vinkachtige dwaalgasten uit Scandinavië 2018.

22: Steltloperachtige van Nederland 2019.

23: Kleine steldloperachtige van Nederland  2019.

24: The making of "Zoo Veldhoven" 2019.

25: Ik had het graag anders gewild 2019.

26: Zwaluwen acrobaten van de lucht 2019.

27: Musachtige van Nederland 2019.

28: Leeuwerikachtige van Nederland 2019.

29: Wildedieren van Nederland 2019.

30: De achteruitgang van de vogelstand in Nederland vanaf 1970.

31: 

32: De geelgors 2020.

33:

34: Eenden van Nederland 2020.

01. Tijdschrift over vogels  / Themma kleurvererving leucisme 2021.

02. Tijdschrift Roofvogels in  Zoo Veldhoven 2021.

03. Tijdschrift Uillen in Zoo Veldhoven 2021.

04. Tijdschrift Theo over duiven  / Themma duiven 2021.

05. Tijdschrift  Theo over vogels / Themma Het leven van de IJsvogel 2021.

06. Tijdschrift Theo over vogels /  Themma  Het Korhoen 2021.

07. Tijdschrift Theo over vogels /  Themma de Vlaamse gaai 2021.

08. Tijdschrift Theo over vogels /  Themma de Zomertortel 2021.

09. Tijdschrift Theo over vogels /  Themma de Appelvink 2021.

10. Tijdschrift Theo over vogels /  Themma de Nachtzwaluw 2021.

11. Tijdschrift Theo over vogels /  Themma de Draaihals 2021.

12. Tijdschrift Theo over vogels/ Themma de Grote kruisbek.

13. Tijdschrift Theo over vogels/ Themma de Kruisbek.

Meest recente reacties

23.10 | 14:33

67F38I6MCCBX www.yandex.ru

15.02 | 11:04

Beste Theo,
Mijn tel.nr. 0493 495421

groeten, Rian

30.01 | 10:23

Hallo Rian, graag je e-maeladres of tel, nummer.

28.01 | 15:30

Beste Theo, naar aanleiding van het artikel over Xentari zou ik graag contact met je opnemen.